Disclaimer

De website van www.infiniteradio.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzonderingen van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van InfiniteRadio. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InfiniteRadio.

De inhoud van de website en andere uitingen van InfiniteRadio op internet of andere platformen is met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen en verwerkt. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door InfiniteRadio wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website kan per periode aangevuld worden en/of aangepast. InfiniteRadio behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, heeft InfiniteRadio echter geen invloed op informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op de website leiden naar websites buiten het domein van InfiniteRadio, welke geen eigendom zijn van InfiniteRadio, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel InfiniteRadio uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, heeft zij geen invloed op de inhoud en het functioneren daarvan, noch op de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Laatste wijziging: 25/11/2015

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij InfiniteRadio en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van InfiniteRadio, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Laatste wijziging: 25/11/2015

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je eigen computer. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website. Zowel www.infiniteradio.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen. InfiniteRadio gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de performance van haar site www.infiniteradio.nl te verbeteren. Hierdoor ontvang je bijvoorbeeld niet herhaaldelijk dezelfde informatie. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk makkelijker. Daarnaast wordt Google analytics gebruikt, om onze site constant te kunnen analyseren en verbeteren. Cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individu of PC. Voor verdere informatie over het niet toestaan van cookies, verwijzen wij je naar ‘Help’ in je webbrowser. Door gebruik te maken van www.infiniteradio.nl ga je akkoord met het stilzwijgend gebruik van cookies.

Laatste wijziging: 25/11/2015